tobbes familje sidor
Släktforskning Åkerman och Bäckström
Förnamn: 
Efternamn: 

Text-dokument

» Visa alla     «Föregående 1 2 3 4 5 6 ... 59» Nästa»     » Bildspel"Nils Hemmingsson var synbarligen född i Sverige. Han kallades "Gisslen" redan når han 1641 trådde i tjänst vid Bjöneborgs låns infanteriregemente. Då antecknades om hans tidigare karriär: "Hafwer tient under dragounerne i 4 åhr, sedan uthi pfalzgrefwens hof i 4 åhr, därifrån gifwit sig igen under dragounerne och Ludwig Wettermans compagnie, warit ett åhr fältwäbel och någon tijd fänrich . I Björneborgs läns infanteriregemente var han löjtnant ännu 1645, men kapten och kompanichef i maj 1648. I november s.å. var han reformerad kapten i samma regemente och i den ställningen stod han kvar efter att 1656 "i begynnelsen af dhet Ryske krijget" ha blivit landskapten i Kajana. Där efterträddes han 1673 av sonen Krister Nilsson Gisselkors. Säkra uppgifter saknas därefter om hans vistelseort. Manninen har inte funnit senare omnämnanden av honom i Kajana 15 och gissningen att han bodde på sitt säteri Moisio förefaller rimlig. Han sägs 1678 ha fått en pension om 8 tunnor spannmål. 24 År 1682 skrev han ännu den anhållan, som ledde till konungens beslut 10.7 s.å. om att reduktionen av Moisio skulle anstå under Nils och hans hustrus livstid. Nils avled emellertid kort därpå, före 30.5.1684. Senast 1640 gifte sig Nils Gissla med Sara Tidiksdotter. Hon bodde 1660 och 1661 i Åbo tillsammans med söner som studerade där. Som änka bodde hon tydligen kvar på Moisio till sin död ca 1694."

Ägare/KällaGeorg Luther: Släkten Gisselkors stamföräldrar. Genos 2/2002, s. 55-60
Länkad tillNils Hemmingsson Gissla Gisslekors

» Visa alla     «Föregående 1 2 3 4 5 6 ... 59» Nästa»     » Bildspel